FRANCESC BATALLER SUBSTITUIRÀ ROSANNA PERIS, QUE PER MOTIUS LABORALS DEIXA LA REGIDORIA

Rosanna Peris, deixa la regidoria ja que, per motius laborals, no estava poguent assistir als plenaris ni a les reunions informatives, i no ho podrà continuar fent en una bona temporada

Francesc Bataller, segon de la llista municipal d’Esquerra Unida substituirà Rosanna Peris, que per motius laborals no podrà assistir als plenaris. La regidora, presentà la renúncia al passat plenari celebrat el 2 d’octubre. En el plenari, Rosanna s’acomiadà de la seua tasca com a regidora en l’oposició, agraïnt a tots/es els regidors/es l’experiència compartida, l’ajuda i la convivència, dins de la discrepància, durant aquestos més de dos anys en els que ha estat exercint el seu com a regidora en nom dels/de les votants d’Esquerra Unida.

Francesc Bataller de 68 anys, jubilat i aficionat a la música, estudia actualment a la Universitat de Majors de Gandia. En nou regidor prendrà possessió en el proper plenari , que se celebrarà el dimarts 07 de novembre.

Anuncis

CONDOL PER LA MORT DE SALVADOR MARTÍNEZ “EL TI SAURET”

Ens ha deixat Salvador Martínez Pellicer “El Ti Sauret” històric company del Partit Comunista i d’Esquerra Unida de Benifairó de la Valldigna i de la comarca de la Safor-Valldigna. Incansable lluitador per la justícia social i la igualtat des de col·lectiu i la comarca i exemple de coherència i respecte. Aquesta breu ressenya pretén ser un modest i respectuós tribut dels nostres col·lectius a la seua persona.

Els/les companys/es del col·lectiu d’Esquerra Unida de Benifairó de la Valldigna i de la resta de la comarca volem manifestar el nostre més sincer condol per la seua mort i acompanyem en el dol a la seua família, amics/gues i tots/es aquells/es que, com nosaltres, tant i tant l’hem estimat…

Benifairó de la Valldigna, a 10 de setembre de 2017

“LAÏCITAT: NO ÉS EL MOMENT”. ARTICLE D’OPINIÓ DE MARC CABANILLES

El «no és el moment» respon a la filosofia de molts polítics, que dient-se partidaris, seguidors i defensors de certes idees, sempre ajornen la materialització amb l’excusa que no és el moment, aprofitant, de passada, per llevar-se de damunt qualsevol responsabilitat per la no implementació d’aquestes idees. Portem quaranta anys de democràcia, i encara «no és el moment» de revisar el preconstitucional Concordat signat amb el Vaticà; de buidar les cunetes i recuperar les restes de les persones assassinades per la dictadura franquista; de regular l’eutanàsia i la mort digna o sectors crítics com dependència, habitatge, electricitat, gas, que tant fan patir a la gent. I per poc, pels pèls, quasi li passa el mateix a la moció aprovada recentment a l’Ajuntament de València respecte a la laïcitat. Quasi va caldre dedicar més temps a aclarir que no es tracta d’atacar l’Església, que no es cremaran esglésies, que no es pretén dividir, etcètera, que a la defensa del nucli dur de la moció, o siga, el mateix principi de laïcitat, que en altres països del nostre entorn com França, Bèlgica, Holanda i altres, està plenament assumit per la institucions i per la ciutadania. Estem molt lluny, d’assumir amb normalitat el fet de la laïcitat, i potser no tant la societat, com uns polítics que es mouen a colp d’enquestes, de rèdits electorals, de prioritats del partit. Els socialistes, com a alumnes avantatjats de la filosofia de «no és el moment», van aprovar la moció a contracor, sense cap entusiasme, convençuts que el text no aporta res al que ells ja fan. I rematen, per si no fos poc, dient que el tema no és una prioritat i que l’agenda hauria de ser una altra. No és prioritat cobrar l’IBI als locals en què les confessions religioses tinguin negocis establerts? Hauria de ser una altra agenda, la qual després de quaranta anys, renegocie un concordat preconstitucional, que no fa més que concedir privilegis a l’Església Catòlica? Tebiesa també en les intencions d’una part de Compromís, com es veu amb el regidor Pere Fuset, que obrirà les festes de la Setmana Santa amb un pregó. En virtut de què es convida al regidor a l’acte? Si és com a ciutadà particular, és cosa seva i de ningú més, però si la invitació és com a regidor i representant públic, ja estem infringint la moció només ser aprovada. Grans exemples pràctics de la filosofia de «no és el moment» que només practiquen els polítics que s’autodefineixen com d’esquerres, perquè la dreta, aquestes qüestions, ni se les planteja. El súmmum del desvergonyiment són partits com Ciutadans, que es defineix com a laic, però vota en contra perquè no es garanteix la llibertat de la persona de triar. Pregunte si la situació actual sí que permet la llibertat de triar: visites l’Ajuntament i et trobes amb un pessebre, o vas a fer una gestió a l’edifici de Tabacalera, i et trobes amb una verge de mida natural en una vitrina, posada allà en temps de la dictadura, o vas al cementiri i et trobes creus a les parets. Això per a Ciutadans, sembla que sí és llibertat d’escollir.
Encara que aprovar aquesta moció va en la bona direcció i ha suposat multitud de treball de moltes persones a les quals cal reconèixer la seva tenacitat i obstinació, em tem que això no suposa més que un pegat molt parcial que, per desgràcia, significarà molt poc. M’agradaria equivocar-me.

Marc Cabanilles

Marc Cabanilles
 

CONDOL PER LA MORT DE PEDRO PORRO PUERTO

Esta vesprada ens ha deixat Pedro Porro Puerto, històric company del Partit Comunista i d’Esquerra Unida de Benifairó de la Valldigna i de la comarca de la Safor-Valldigna, que durant tots aquests anys ha dedicat tant de temps, treball i esforç per la justícia social i la igualtat des de col·lectiu i la comarca. Aquesta breu ressenya pretén ser un modest i respectuós tribut dels nostres col·lectius a la seua persona.

Els/les companys/es del col·lectiu d’Esquerra Unida de Benifairó de la Valldigna i de la resta de la comarca volem manifestar el nostre més sincer condol per la seua mort i acompanyem en el dol a la seua família, amics/gues i tots/es aquells/es que, com nosaltres, tant l’hem estimat…

Benifairó de la Valldigna, a 13 de febrer de 2016

ESQUERRA UNIDA ESTÀ EN CONTRA DE LES BASES DE LICITACIÓ DEL BAR POLIESPORTIU

Lamentem, a més, que l’equip de govern aprovara les bases sense haver-les consultat amb la resta de grups municipals, ni haver-nos permés fer cap aportació

barpoliesportiu

Exterior del Bar Poliesportiu. Font: Google Maps.

El grup municipal d’Esquerra Unida vol manifestar el seu desacord amb alguns punts importants de les bases aprovades per l’Alcaldia per a la licitació del bar poliesportiu. Licitació que tindrà lloc en un acte públic, demà dimarts 22, a les 19:00h a l’Ajuntament. Principalment ens mostren en contra de que als/les licitants se’ls exigesca com a requisit acreditar estudis en restauració o experiència en la gestió o explotació de bars o locals de restauració d’almenys dos anys (en les bases anomenada solvència tècnica o professional).

Si el motiu d’aquest requisit és que el/la licitador/a donara un servei adequat, l’experiència ens ha demostrat que el local del bar ha estat gestionat en diverses ocasions per famílies que, malgrat no tindre estudis o experiència en restauració han donat un servei adequat amb major o menor fortuna. A més cal incidir en que, tal i com ho reflexen les bases, estem parlant (i citem textualment)  d’un local destinat a bar, local no apte per a restaurant. Amb aquest requisit que exigeixen les bases, l’equip de govern tanca la porta a famílies que, malgrat no tindre formació ni estudis, podrien accedir a emprendre un negoci que constituesca una font d’ingressos, o a adquirir l’experiència per a, en un futur, donar el vot a emprendre el negoci de forma particular o treballar en el sector.

Si per contra, el motiu d’aquest requisit era assegurar que el/la licitador/a no deixara cap quota o deute per pagar, considerem que amb la sobrada solvència econòmica que ja exigeixen les bases (una fiança provisional de 1500€ per participar de la licitació, o una definitiva de 8000€ per a la proposta finalment guanyadora), queda suficientment assegurada que la persona que finalment gestione el local cobresca qualsevol deute, desperfecte o responsabilitat en què poguera incórrer.

Aprofundint en el nostre argument, les bases contemplen que en l’adjudicació es tindrà en compte el criteri del millor preu oferit. La nostra proposta, en el cas d’haver-la pogut formular, era que l’adjudicació fora pel criteri del millor preu oferit. Així evitàvem que la valoració de les millores que podien aportar els/les licitadores, com va ser el cas de l’anterior licitació, condugueren a apreciacions subjectives o polèmiques. No obstant, en la redacció dels criteris d’adjudicació, a més, amb la inclusió d’aquest paràgraf “l’adjudicació es farà a l’oferta mes avantatjosa per l’ajuntament, tot tenint en compte l’habilitació professional necessària, com a condició que justifique la capacitat legal per a contractar.”, no queda clar si els mèrits aportats en estudis o experiència també van a ser valorats baix el criteri de ser més o menys avantatjosa una o altra oferta.

Si hem exigit, exigim, i exigirem que les bases de qualsevol licitació pública no es facen afavorint ningú (perquè a més d’il·legal, seria injust i èticament reprobable), hem d’exigir que tampoc es facen en contra de  ningú, que esperem no haja sigut el cas.

Per últim concloure que malgrat que l’Alcalde tinga capacitat d’aprovar estes bases per resolució, com ha sigut el cas, sense l’aprovació del plenari, havera sigut convenient donar l’oportunitat a que la resta de grups polítics municipals participàrem i aportàrem en l’elaboració de les mateixes.

ESQUERRA ES VOTA A SI MATEIXA EN EL PLENARI DE HUI

Rosanna-blogmenut

Rosanna Peris, regidora d’Esquerra Unida

Esquerra Unida ha votat la seua regidora, Rosanna Peris, per a l’Alcaldia en el plenari que s’ha celebrat este matí. Així, Compromís, amb tres regidors/es, al ser la força política més votada en les passades eleccions municipals, ha obtés la majoria que li permetrà ostentar l’Alcaldia, en minoria, els propers 4 anys.

Rosanna, la nostra regidora, ha utilitzat la fòrmula de la promesa per imperatiu legal de la següent forma: “Jo, Rosanna Peris Peris, per la meua consciència i honor, promet per imperatiu legal, complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora de la corporació local de Benifairó de la Valldigna, amb lleialtat al nostre poble, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. Per propi principi i convicció, promet treballar a favor de la dignitat de la ciutadania, exercint el meu càrrec des dels principis d’igualtat i justícia social”.

Esquerra Unida, els darrers dies va mantindre converses amb el PSOE, en les què parlàrem d’encontres programàtics i de prioritats polítiques. No obstant descartarem cap tipus d’acord de govern.

Lamentem, per contra, la negativa de Compromís a mantindre converses, en les que ens havera agradat poder parlar en els mateixos termes, és a dir, amb la intenció d’establir punts comuns del programa en els que coincidim i quines són les prioritats polítiques al nostre municipi, que caldria dur a terme, tot i descartar cap acord de govern. Sí ens convocaren a una reunió, junt a la resta de formacions, però en altres termes i objectius que aquestos.

Els fem saber a totes les formacions polítiques, que anem a treballar en positiu i ser conseqüents per dur a terme el nostre programa electoral. Treballarem per les que considerem ara, les majors prioritats: la lluita contra l’atur, el foment de l’ocupació pública i privada, el manteniment dels serveis públics especialment l’educació i la sanitat, l’equitat i la justícia distributiva en les càrregues fiscals, la participació i la transparència en la gestió pública i l’accés en condicions d’igualtat a l’oferta de treball públic. En la mesura en que es treballe en eixe sentit, ens trobaran treballant, recolzant, proposant, colze a colze.

EUPV CONVOCA UNA REUNIÓ INFORMATIVA PER EXPLICAR LA URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL SECTOR C (R-C) (ZONA CREUETA)

Plànol del Pla Parcial Sector C (R-C)

Plànol del Pla Parcial Sector C (R-C)

Esquerra Unida convoca una reunió informativa demà dissabte a les 19:00h. a l’auditori, per explicar el projecte d’urbanització del Sector C (R-C) als/les propietaris/àries afectats/ades i escoltar les seues consideracions, opinions i inquietuds al respecte, amb vistes a considerar les possibles al·legacions que aquestos/es puguen presentar a debat al plenari. Aquesta reunió s’emmarca dins la promesa electoral que férem de que els processos urbanístics foren degudament informats i comptaren amb la deguda participació per part del poble.

En plenari celebrat el 30 de març, s’aprovà per set vots a favor (quatre dels regidors del grup municipal PSOE i tres dels regidors del grup municipal PP); i dos vots en contra, (un de la regidora del grup municipal EUPV i un del regidor del grup municipal Compromís) inicialment el Pla Parcial, d’iniciativa municipal, del Sector Urbanitzable Residencial “C” del vigent PGOU de Benifairó de la Valldigna.

La nostra regidora Rosanna Peris, argumentà el seu vot en contra al·legant, que consideràvem que no era una prioritat per a l’Ajuntament. Si bé considerem interessant l’obertura del carrer Jaume II per la creueta per tal de finalitzar la ronda del poble per la part nord del poble, no considerem adient ara iniciar un projecte d’urbanització en un context econòmic tan delicat per a moltes famílies que probablement no puguen afrontar els costos d’urbanització i en un context de tan baixa demanada de solars per edificar.

 

HUI TENIM 193 NOVES RAONS PER SEGUIR TREBALLANT PER ESTE POBLE

RaonsEl col·lectiu d’Esquerra Unida vol agrair el suport que ens heu donat, les 193 persones que heu confiat en el seu projecte per al poble. Són aquestes 193 raons, les que ens motiven per a continuar treballant. Cal ara posar-se a treballar per fer complir allò a que ens hem compromés, però sobretot cal ara treballar per millorar encara més la comunicació amb vosaltres. Volem que s’apropeu a aquest projecte, que el feu vostre. Necessitem saber què n’opineu, que hem de millorar, i com millorar la vostra participació.

Respecte als resultats de les eleccions locals, cal felicitar el partit més votat, Compromís, que amb 331 votants és la formació política més votada. Passa així a quasitriplicar els resultats del les eleccions locals del 2011. El PSOE perd 134 vots (passant del 427 a 293), PP en perd 102 (passant de 342 a 240, i Esquerra Unida recupera quasi 50 vots respecte als resultats del 2011 (passant de 146 a 193 vots). La CUP enguany no va presentar candidatura.

La distribució dels regidors, ha sigut de 3 regidors per a Compromís, 3 per al PSOE, 2 per al PP i un per a Esquerra Unida, que hem quedat a 2 vots d’obtindre el segon regidor que va anar a parar al PSOE. Lamentem haver-nos quedat una vegada més a les portes del segon regidor per un escàs nombre de vots.

resulelecloc2015

Resultats electorals de les Eleccions Locals a Benifairó de la Valldigna. Font: EL PAÍS.

Al País Valencià la d’ahir, va ser una jornada agredolça. Mentre que en les Corts es confirmava que el Partit Popular i la seua marca blanca Ciudadanos no podien assolir la majoria absoluta de diputats, Esquerra Unida, que tant ha treballat i ha contribuït a aquest canvi, era la gran perjudicada al quedar fora de la institució. Així ara, s’obri un escenari de pactes per configurar una majoria política a les institucions en el que estan condemnats a entendre’s els tres partits polítics a l’esquerra del PP, (PSOE, Compromís i Podemos).

resulelecaut2015

Resultats electorals de les Eleccions Autonòmiques al País Valencià. Font: EL PAÍS.

 

A QUI REPRESENTEN, DE NOU, ELS REGIDORS DEL PSOE I PP EN L’AJUNTAMENT?

IMG-20150512-WA0010

Terrenys d’un camí rural de titularitat municipal, que han sigut ocupats per les obres de l’empresa.

Al plenari d’ahir, darrer de la legislatura que tindrà contingut, va servir per a que qüestionem, de nou, a qui representen els regidors del PSOE i el PP en el plenari, argumentant estos, això sí, estar actuant en benefici de tots/es. El tercer punt del dia abordà la proposta de la cessió per part de l’empresa Frutas Bollo d’uns terrenys, per a compensar l’ocupació de terrenys públics d’un camí rural situat en la confluència dels carrers La Pau i Sant Miquel sense permís, quan va fer les obres d’ampliació ens els terrenys de l’antiga Limsert. L’empresa ofereix a l’Ajuntament aproximadament el triple de superfície de terrenys que ha ocupat sense permís, però ho fa en la zona industrial-dotacional que s’urbanitzarà en un futur (incert en el temps), prop de l’ermita. A més l’oferta duu aparellada que els costos de la cessió correran a càrrec de l’Ajuntament.

En la seua intervenció la nostra regidora Rosanna Peris, va realitzar a l’equip de govern tres preguntes al respecte….

PERQUÈ L’AJUNTAMENT PERMET QUE UNA EMPRESA OCUPE IL·LEGALMENT ESPAI PÚBLIC I URBANITZE EN TERRENYS DE TOTS/ES?. Segons l’Alcaldia aquesta pràctica (la d’ocupar terrenys públics sense tindre la titularitat), no sent habitual, s’ha produït en diverses ocasions tant en casos de persones o particulars com d’empreses. No és, creguem, un argument de pes que justifique l’ocupació que, en tot cas, s’hauria d’haver fet sol·licitant la compra dels terrenys a l’Ajuntament abans d’urbanitzar.

PERQUÈ SI L’EMPRESA DECIDEIX “COMPENSAR” L’AJUNTAMENT CEDINT EL TRIPLE DEL TERRENY QUE HA OCUPAT IL·LEGALMENT, HO DONA EN LA ZONA QUE MÉS LI CONVÉ I NO EN ELS TERRENYS QUE L’EMPRESA TÉ EN LA ZONA DEL POLIESPORTIU?. No vam obtindre resposta…

PERQUÈ DAMUNT L’AJUNTAMENT S’HAURÀ DE FER CÀRREC DELS COSTOS DE LA CESSIÓ DELS TERRENYS?. Segons l’Alcaldia els beneficis per a l’Ajuntament superen els costos d’assumir la despesa que suposarà la cessió de terrenys (notaris, registre, etc…)…

Davant aquesta situació, la regidora d’Esquerra Unida manifestà el nostre vot en contra, justificant que resultava incomprensible cóm es permet urbanitzar una empresa en terrenys públics, cóm l’Ajuntament no ha aprofitat esta circumstància per exigir que l’empresa cedira terrenys que posseeix en la zona del poliesportiu i perquè hem de pagar els costos derivats de la cessió.

Recordem ara, com la demanda per a que l’empresa cedira estos terrenys en la zona del poliesportiu, va ser el cavall de batalla esgrimit pel PSOE i PP quan es negociava amb l’empresa, administrativa i judicialment, a compte del Plà General d’Ordenació Urbana. Aleshores estos dos partits esgrimien que si estaven a favor de negociar amb l’empresa per tal de requalificar-li els terrenys era per a aconseguir que estos terrenys foren cedits, i aconseguir així tindre tota la zona esportiva en propietat de l’Ajuntament. Ara, en la nostra opinió, hem tornat a cedir nosaltres com a poble, hem tornat a no tindre capacitat de negociar (ni tal vegada intenció).

IMG-20150512-WA0011

Terrenys que Esquerra Unida defén que haurien d’haver sigut objecte gestió de cessió.

La proposta de l’empresa va ser aprovada amb l’únic vot en contra de la nostra regidora, una abstenció del regidor de Compromís i 7 vost a favor dels regidors del PSOE i PP.

Vos adjuntem ara l’entrada que ja varem fer fa uns mesos relacionada amb este tema:

A QUI REPRESENTEN ELS REGIDORS DEL PP I DEL PSOE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT?

LLISTA D’ESQUERRA UNIDA ELECCIONS LOCALS 2015. N1: ROSANNA PERIS PERIS

11187165_848161368583086_6145937186680044935_o